Ochrana soukromí na eshopu Xxl Stavebniny. K analýze návštěvnosti webu využíváme soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.
Ok

Více NALEZNETE ZDE.

TOPlist


Úvod » POLYKARBONÁTOVÉ DESKY » DUTINKOVÉ DESKY GUTTA » KOMŮRKOVÉ DESKY GUTTA DUAL 4,0 » KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT GUTTAGLISS DUAL BOX 4 ČIRÁ - 1,0 x 1,05 m - 1,05 m2


        

KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT GUTTAGLISS DUAL BOX 4 ČIRÁ - 1,0 x 1,05 m - 1,05 m2

Skladem

 

Základní model polykarbonátové dutinkové tabule tl. 4 mm - tepelně izolační zasklení zahradních skleníků, teras, stěn a střech - polykarbonátová komůrková deska je velmi pevná, pružná a odolná proti nárazu - gramáž 800 g/m2

Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 3050
Výrobce: GUTTA
Tloušťka komůrkové desky: 4 mm
Rozměr komůrkové desky: 1,0 x 1,05 m = 1,05 m2

Varianty tohoto produktu

1) Změřte požadovanou délku spojovacích a koncových profilù uříznìte je. Profily musí být o 40 mm delší než desky, aby bylo možné je zakonèit koncovými profily. Dbejte na to, že koncové profily urèené k zakonèení desek na horní a spodní stranì mohou být seøíznuty teprve po umístìní boèních profilù, jelikož teprve poté bude pevnì stanovena koneèná šíøe. 2) Navrtejte spojovací a koncové profily ve vzdálenosti max.50 cm kolmo skrz drážku (prùmìr vrtáku 7 mm). Prostøední profily pøitom musí do sebe dùkladnì zapadat ! Vyèistìte vyvrtané díry, jelikož ostré oøezky a tøísky mohou ovlivnit utìsnìní. 3) Uzavøete nyní èelní strany dutinových desek páskou na zaèištìní krajù. Stáhnìte ochrannou folii desek pouze tak daleko, nakolik to potøebujete pro umístìní pásky a profilù. Folie chrání desky pøed poškrábáním a zneèištìním bìhem instalace. 4) Umístìte nyní koncové profily a pøíslušné èásti spojovacích profilù na desky. Prostøední profily musí být uchyceny tak, aby následující deska mohla být nasazena svrchu. Dbejte na to, aby desky mìly rovnomìrnou vzdálenost cca. 5 mm k profilovým mùstkùm, protože desky se pøi zahøátí roztáhnou. Strana s oznaèenou ochrannou folií musí smìøovat nahoru (ochrana proti UV-záøení). 5) Jako další krok se nyní namontují spodní a horní koncové profily. Navrtejte nejprve do okapních spodních profilù malé odvodòovací kanálky v odstupu cca. 20 cm. Nyní si zmìøte potøebné šíøky, seøíznìte profily a nasaïte je shora a zespodu na desky. 6) Nyní se nasadí první "zarámovaná" deska na podkladní konstrukci. Položte nyní druhou desku a pøišroubujte prostøední profil. Tento postup se stále opakuje až do zakonèení posledním krajním profilem. 7) Uzavøete nyní spodní konce spojovacích profilù ukonèovacím úhelníkem (u volnì stojících objektù nahoøe a dole). 8) Jako poslední krok instalace nyní odstraòte ochrannou folii dutinkových desek.

K montáži potřebných celků z polykarbonátových komůrkových desek nabízíme a dodáváme veškeré potřebné a tedy nejvhodnější originální příslušenství. Jedná se o podkladové konstrukce (dřevěné a kovové), které jsou základem každé stavby z polykarbonátových desek. Na tyto konstrukce se desky nepokládají přímo - došlo by k mechanickému poškození. K tomu slouží krycí a spodní profily, podkladové pásy a lišty, ukončovací úhelníky různách typů. Jako nenáročná varianta jsou nabízeny ukončovací a spojovací profily z polykarbonátu, které jsou vhodné pro spojování stěn a další méně namáhané spoje. Ty jsou však určeny pouze pro desky o tloušťce 4,5 až 10 mm. Dále budete (mimo nářadí) také potřebovat například silikonový tmel, vruty. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme, případně dodáme potřebné manuály na montáže, úpravy a manipulaci s polykarbonátovými komůrkovými deskami.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

NTZlY2U4Y